کمی در مورد من

دوست عزیزم سلام.

به این قسمت از سایت خوش اومدی.

من حمید بهشتی هستم. کوچ، پژوهشگر و علاقمند به مباحث کوچینگ (Coaching)، مدیریت منابع انسانی (HRM) و توسعه ی فردی. علاقه‌ی زیاد من به این مباحث باعث شد تا سال ها به آموزش، تحقیق و یادگیری در حوزه های مورد علاقه‌ام بپردازم و به عنوان کوچ توسعه فردی، مدرس و مشاور مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های چند ملیتی فعالیت داشته باشم.

من در مقطع لیسانس، مهندسی صنایع و در مقطع کارشناسی ارشد، مدیریت اجرایی (E-MBA) خواندم، مدرک حرفه‌ای کوچینگ (ACTP) را از مدرسه‌ی کوچینگ‌ویز فرانسه و مدرک ACC کوچینگ را از فدراسیون بین المللی کوچینگ (ICF) اخذ نمودم و به عنوان کوچ فعالیت می کنم.

تجربیات حرفه‌ای:

  • کوچینگ توسعه فردی و سازمانی
  • آموزش مدیران و پرسنل شرکت های معتبر ایرانی و چند ملیتی در زمینه های مختلف همچون: مدل های رفتاری DISC، تیپ های شخصیتی MBTI، مهارت های ارتباطی، مهارت های مصاحبه و ارزیابی، مدیریت تعارض، بازخورد دادن موثر، تفویض اختیار اثربخش، کار تیمی و …
  • طراحی و اجرای کانون های ارزیابی (Assessment Center) برای شرکت های چند ملیتی.
  • ارزیاب (Assessor) کانون های ارزیابی و توسعه.
  • مشاور در طراحی مدل شایستگی (Competency Model)
  • مصاحبه و گزینش تعداد زیادی از کاندیدهای شغلی براساس مدل های شایستگی.
  • طراحی و اجرای فرآیند تجزیه و تحلیل “نیازهای آموزشی” (Training Needs Analysis).
  • درونی سازی و نهادینه کردن “ارزش های اصلی سازمانی” (Core Values) در برخی سازمان های چند ملیتی.
  • طراحی و اجرای تعداد زیادی از فعالیت های تیمی و تیم سازی در شرکت ها ایرانی و چند ملیتی(Team building).
  • و…

سابقه ی همکاری با شرکت های زیر به صورت انفرادی و یا با مشارکت شرکت نیلارود