در صورت برگزاری دوره های آنلاین و حضوری جدید، در همین صفحه تاریخ، ساعت، محل برگزاری و نحوه ی ثبت نام در دوره اطلاع رسانی خواهد شد

دوره های برگزار شده

تیپ های شخصیتی MBTI

مدل های رفتاری DISC

مهارت های مصاحبه و مصاحبه ی شایسته محور

ذهنیت رشد

مهارت بازخورد دادن و بازخورد گرفتن

مدیریت تعارض

ارتباط موثر

تفویض اختیار برای مدیران

همچنین در صورت تمایل به برگزاری دوره های آموزشی در سازمان خود، می توانید از قسمت تماس با ما، با ما در ارتباط باشید